Biblioteca "Titu Maiorescu" a Colegiului Naţional Iaşi constituie un modern centru de informare şi documentare în variate domenii aritistice şi ştiinţifice, fiind un spaţiu de referinţă în cadrul unei instituţii de învăţământ ce îşi respectă istoria şi continuă să promoveze autentice valori culturale şi spirituale.

Din punct de vedere istoric, încă din anul 1860 la înfiinţarea Colegiului Naţional, biblioteca a ilustrat preocuparea constantă pentru educaţie şi progres prin extinderea orinzontului cultural, bazele acesteia fiind constituite prin contributia marelui om de cultura Titu Maiorescu.

De-a lungul timpului, biblioteca şi-a îmbogăţit şi diversificat fondul de carte, care astazi cuprinde un număr de 30.000 de volume, dintre care o parte fond de patrimoniu. Biblioteca este un modern centru de informare şi documentare, unde se pot desfăşura activităţi de studiu şi educative, de pedagogie şi animaţie.