Prima pagină Despre Colegiul National Evenimente Olimpiada de științe socio-umane - faza județeană 2019

Olimpiada de științe socio-umane - faza județeană 2019

OLIMPIADA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

ETAPA JUDEȚEANĂ, 9 MARTIE 2019

 

 • Rezultate finale aici
 • Rezultate contestații aici


 • Rezultate inițiale aici
 • Anunț contestații aici

 • Bareme
 • Subiecte
 • Repartitia pe săli aici. (Vineri 08.03.2019 16:00)

 


Vă comunicăm următoarele informații referitoare la desfășurarea etapei județene a OLIMPIADEI DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE, din ziua de SÂMBĂTĂ, 9 MARTIE 2019 (cf. Calendarului oficial MEN) la COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI:

La Olimpiada de Științe socio-umane reprezintă un concurs de excelență. Disciplinele de concurs sunt: educație civică (ciclul primar), cultură civică (ciclul gimnazial), logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie (ciclul liceal). La toate etapele se susține o proba scrisă.

În vederea unei bune desfășurări a OLIMPIADEI DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE, etapa județeană, ce va avea loc sâmbătă, 9 martie 2019, la Colegiul Național Iași, vă comunicăm următoarele:

 • Listele cu repartizarea elevilor participanți pe săli vor fi postate pe site-ul și la avizierul Colegiului Național Iași în ziua de vineri, 8 martie 2019, după ora 16.00. Atragem atenția că, elevii care nu figurează în listele transmise către organizatori la termenul indicat în Adresa 403/28.01.2019, nu vor putea participa la acest concurs iar responsabilitatea acestei situații nedorite revine exclusiv școlilor de proveniență.
 • Ora la care elevii vor fi prezenți sâmbătă este 09.00, cu precizarea că accesul în săli este permis până la ora 09.30, pe baza unui act de identitate (carte de identitate, carnet de elev vizat pentru anul școlar în curs, certificat de naștere în cazul celor cu vârsta sub 14 ani).
 • Proba scrisă va începe la ora 10.00 și va dura 2 ore (pentru proba la cultură civică) și de 3 ore pentru probele de la ciclul liceal.
 • Rezultatele inițiale vor fi afișate la avizierul și pe site-ul Colegiului Național Iași după finalizarea evaluării, cel târziu duminică, 10 martie 2019, ora 14.00.
 • Eventualele contestații se vor depune la secretariatul Colegiului Național Iași,  luni, 11 martie 2019, în intervalul orar 12.00-15.00. Rezultatele finale se vor afișa la avizierul și pe site-ul Colegiului Național  Iași cel târziu marți, 12 martie 2019, ora 14.00.
 • Rezolvarea contestațiilor: sunt admise contestațiile în cazul cărora între nota inițială și nota de la contestații există o diferență de cel puțin 5 puncte (respective 0,50 puncte). Contestațiile sunt considerate admise atât prin creștere cât și prin scădere. La etapa județeană nu se aplică procedura de vizualizare a tezei de către elev. Notele acordate de comisiile de contestații sunt definitive.
 • Calificarea elevilor la etapa națională: Se califică din cadrul fiecărui județ lucrarea (ciclul primar- educație civică), echipajul (ciclul gimnazial- cultură civică) și elevi individual (ciclul liceal) în următoarele condiții:

a. Punctajul minim obținut la etapa județeană este de 85 de puncte (nota minimă obținută- 8,50).
b. Pentru disciplina  educație civică- lucrarea clasată pe locul I (premiul I)
c. Pentru disciplina cultură civică, echipajul clasa pe locul I (premiul I)
d. Pentru disciplinele logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie (ciclul liceal), elevii clasați pe locul I (premiul I)
e. În baza prevederilor Art. 15 alin (4) din cadrul Metodologiei- cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, pentru elevii care participă individual pentru fiecare disciplină, și pentru elevii care au participat la olimpiada de cultură civică, ciclul gimnazial, se atribuie un număr de 23 de locuri suplimentare/disciplină de liceu, respective 23 de locuri suplimentare pentru echipajele de cultură civică de la gimnaziu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene și calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 15 alin (3) din cadrul aceleiași Metodologii. Și în acest caz, pentru a participa la etapa națională pe locurile suplimentare este necesar ca punctajul minim obținut la etapa județeană să fie de 85 de puncte (nota minimă obținută- 8,50). Pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le oferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform metodologiei.

Pentru alte informații puteți consulta:

 • Regulamentul specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei de Științe socio-umane, nr. 25.103/22.01.2019;
 • Ordinul 4203/30.07.2018, cu privire la modificarea Anexei nr. 1 a OMECS nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare;
 • Ordinul 3015/08.01.2019 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 a OMECS nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare

Dorim succes elevilor și profesorilor coordonatori!

Comisia județeană de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor

 

*documentele din informare le puteți accesa si de pe http://socio-umane.isui.ro//index.php?p=6

Contact

 • Str. Arcu, Nr. 4, Cod 700125, Loc. Iaşi
 • Tel: (0040) 0232 214036
 • Fax: (0040) 0232 264385
 • Email: colegiulnationaliasi@yahoo.com
 • Website: www.colegiulnationaliasi.ro

Diplome

An Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image Slideshow 
spinner