Se încarcă...

PAGINA IN CONSTRUCTIE

ATENŢIE! Informaţiile din această pagină nu sunt finale. Ele pot fi modificate.

ANUNŢ IMPORTANT!

În atenția elevilor participanți la etapa județeană a Olimpiadei de matematică 2020:

• Etapa județeană a Olimpiadei de matematică 2020 va avea loc sâmbătă, 14 martie 2020, începând cu ora 10.00.

• Elevii claselor V-VI vor susține proba scrisă la Colegiul Național Iași. Durata probei scrise este de 2 ore.

• Elevii claselor VII-XII vor susține proba scrisă la Colegiul “Costache Negruzzi” Iași. Durata probei scrise este de 4 ore.

• Listele cu repartiția elevilor pe săli vor fi anunțate joi 12 martie 2020, la avizierul și pe site-ul fiecăreia dintre școlile unde se susține proba scrisă .

• Elevii vor avea acces în săli între orele 9.15-9.45. După ora 10.00 accesul elevilor în sălile de concurs nu mai este permis.

• Toți elevii participanți la concurs vor avea asupra lor:

  • cartea de identitate/carnetul de elev vizat;
  • pix sau stilou cu pastă/cerneală albastră, creion, instrumente geometrice.

• Elevii pot părăsi, eventual, sala de concurs numai după o oră de la începerea probei scrise. În nici o situație elevii nu vor putea părăsi sala cu subiectul de concurs primit.

Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de manuale, notițe, însemnări, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președinte/ președinte executiv. Candidații eliminați din concurs datorită nerespectării acestor prevederi pierd dreptul de participare la competiții școlare în anul școlar următor.

Comisia de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor pentru etapa judeţeană a Olimpiadei Naţionale de Matematică 2020