Prima pagină Despre Colegiul National Evenimente Oferta educațională 2022-2023 clasa a V-a

Oferta educațională 2022-2023 clasa a V-a

Premierea elevilor participanți la concursurile Alexandru Myller și Nicolae Labiș va avea loc luni, 23 mai 2022, începând cu ora 1330.

Premierea se face după următorul program:

 • 1330 – elevii care au obținut premiile I și II la secțiunea cumulat, precum și elevii cu premiile I și II, care au participat doar la concursul Alexandru Myller
 • 1445 – elevii care au obținut premiile III la secțiunea cumulat
 • 1545 – mențiuni, precum și elevii cu premii, care au participat doar la concursul Nicolae Labiș
 • 1615 – premii speciale

Intrarea elevilor și a părinților se face prin corp A (lângă hotel Traian).

Anunț înscriere

Procedura Operationala - testare limbi moderne intensiv - V

Precizare: Elevii care au obținut premiile I, II și III la Concursul „Al. Myller”, Concursul „N. Labiș” sau cumulat pot valida înscrierea în clasa a V-a la Colegiul Național Iași.

Rezultate MyllerRezultate LabișRezultate punctaj cumulat

 

Anunț contestații, Cerere contestații

Rezultate MyllerRezultate Labiș

 

Subiect si barem Myller

Subiect Labis, Barem Labis

 

Repartizarea elevilor în sălile de examen este afișată la avizierul unității și a fost trimisă în mod individual pe emailul parinților.

Accesul elevilor la concursurile „Al. Myller” și „N. Labiș” se face prin Corpul B, intrarea din strada Gavril Musicescu, după cum urmează:

 • pentru Concursul „Al. Myller” până la ora 830;
 • pentru cei care participă doar la Concursul „N. Labiș”, în intervalul orar 1000–1020 (candidații vor fi prezenți la intrarea de la Corpul A – intrarea de lângă Hotel Traian).

În timpul pauzelor este permisă ieșirea/ intrarea din/în școală doar a elevilor care participă la  o singură probă.

Candidații înscriși doar la Concursul de matematică „Al. Myller” vor părăsi incinta unității la finalul probei, pe același traseu pe care l-au parcurs la intrare.

***Accesul părinților în școală, în timpul pauzei dintre cele două concursuri (1000–1030), nu este permis.

***Elevii se vor legitima cu carnetul de elev (vizat pe anul în curs și cu fotografie) sau copie după certificatul de naștere.

 

Oferta educațională 2022-2023 Clasa a V-a:

5 clase, dintre care 2 cu studiul intensiv al limbii engleze

Înscrierile se fac în perioada 25 aprilie – 12 mai 2022, pe baza unei cereri tip care se va găsi la secretariat sau pe site-ul colegiului  cerere și a copiei certificatului de naștere al elevului.

Înscrierile se pot face atât fizic (la secretariatul unității 27 aprilie - 12 mai 2022, interval orar 9.00 - 13.00),

cât și online pe site-ul școlii (formular înscriere)

În situația în care numărul cererilor de înscriere depășește numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare se va organiza concurs de selecție:

 • 13 mai 2022 afișarea listei cu elevii înscriși
 • 14 mai 2022, ora 900 Concursul de Matematică „ALEXANDRU MYLLER”
 • 14 mai 2022, ora 1030 Concursul de Limbã, Comunicare și Literaturã Românã

„NICOLAE LABIŞ”

 • 15 mai 2022, afișarea rezultatelor
 • 16 mai 2022, depunerea contestațiilor
 • 17 mai 2022, rezolvarea contestațiilor
 • 18 mai 2022, afișarea rezultatelor finale
 • 23 mai – 8 iunie 2022, înscrierea elevilor care au fost admiși și completarea dosarelor

Durata probelor: 60 minute (15 minute pentru familiarizarea cu subiectele și 45 minute pentru redactarea lucrărilor) în intervalele orare 0900-1000 și 1030-1130.

În cadrul concursului de selecţie, candidaţii vor putea ocupa locurile alocate astfel:

 • 25 de locuri prin participarea la Concursul de Limbã, Comunicare și Literaturã Românã „NICOLAE LABIŞ”;
 • 25 de locuri prin participarea la Concursul de Matematică „ALEXANDRU MYLLER”;
 • Celelalte locuri vor fi ocupate prin participarea la ambele probe.

Modele de subiect și barem: Myller, Labiș

Subiectele pentru concursuri vor fi elaborate în conformitate cu programele specifice, care se găsesc aici : Myller, Labiș.

Contact

 • Str. Arcu, Nr. 4, Cod 700125, Loc. Iaşi
 • Tel: (0040) 0232 214036
 • Fax: (0040) 0232 264385
 • Email: office@cniasi.ro (colegiulnationaliasi@yahoo.com)
 • Website: www.colegiulnationaliasi.ro

Diplome

An Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image Slideshow 
spinner