Evaluarea Nationala 2018

TELEFON VERDE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

0800 801 100*


TELEFON VERDE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR

JUDEȚEAN IAȘI

0800 816 232*

* pentru sesizarea neregulilor apărute în organizarea și desfășurarea examenelor naționale

 

Evaluarea Națională 2018 - COLEGIUL NAŢIONAL IAŞI

 

IERARHIA pe județ 2018 se gasește aici

 • Activitatea de vizualizare a lucrărilor se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Iași, în Sala mare din Corpul C, conform unei programări ce va fi afișată atât la avizierul Centrelor de examen, cât și la avizierul și pe site-ul I.S.J. Iași, la finalul perioadei de depunerea cererilor.


 • Cererile pentru vizualizarea lucrărilor la evaluarea naţională se depun de către părinţi/reprezentanţi legali ai candidaţilor la secretariatul unităţii de învăţământ de la care provine elevul, în perioada 26 – 27 IUNIE 2018, după cum urmează:

Marți, 26.06.2018, între orele 10.00-16.00;
Miercuri, 27.06.2018, între orele 13.00 – 16.00.

 • Lucrările vor putea fi vizualizate la centrul care va fi desemnat pentru vizualizare, în perioada 9-13 iulie 2018.

REZULTATELE inițiale ale candidaților la EVALUAREA NAȚIONALĂ 2018 se gasesc aici

CONTESTAȚIILE SE DEPUN ASTĂZI, 19.06.2018, ÎN INTERVALUL ORAR 14.00 – 19.00.

ÎN CAZUL ÎN CARE CANDIDATUL DEPUNE CONTESTAȚIE LA AMBELE DISCIPLINE, SE VOR DEPUNE DOUĂ CERERI, ÎNREGISTRATE INDIVIDUAL. FIECARE CERERE VA FI ÎNSOȚITĂ DE COPIA  C.I. A CANDIDATULUI (dacă nu deține C.I. se va depune copia certificatului de naștere)

FOARTE IMPORTANT!

Art. 9, alin. 1 din O.M. nr.4793/2017: „nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere…”.

 

 

Repartiţia pe săli la proba de Matematică aici

Repartiţia pe săli la proba de Limba și literatura română aici

 

Repartiţia pe săli se va afişa cu 24 de ore înainte de începerea probei.

Ora de începere a probelor din cadrul Evaluării Naționale, 2018 este 9:00.

Accesul candidaţilor în săli va fi permis până la ora 8:30, pe baza actului de identitate.

Accesul candidaților se va face folosind intrarea de la Corp A

Sala de bagaje este P3

Fiecare sală de examen, sala în care se descarcă și multiplică subiectele și sala de bagaje vor fi monitorizate audio-video


 • Masuri minimale de aparare impotriva incendiilor aici
 • Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018 se găseşte aici
 • Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a, an şcolar 2017-2018, se desfăşoară în conformitate cu Ordinul nr. 4793/2017 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018, care se găseşte aici și cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, anexa 2 la OMECTS nr. 4801/2010, care se găseşte aici

Contact

 • Str. Arcu, Nr. 4, Cod 700125, Loc. Iaşi
 • Tel: (0040) 0232 214036
 • Fax: (0040) 0232 264385
 • Email: office@cniasi.ro (colegiulnationaliasi@yahoo.com)
 • Website: www.colegiulnationaliasi.ro

Diplome

An Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image Slideshow 
spinner