Simpozion 2013

În perioada 29-30 mai 2014
se vor desfãşura activitãţile
Simpozionului Internaţional
"Literatura şi celelalte arte".


Cunoaşterea transdisciplinarã asigurã formarea unei imagini complexe despre lumea interioarã şi exterioarã, proiectând individul uman într-o existenţã activã, reglatã nu doar de mecanisme exterioare, ci şi de automodelarea personalitãţii cu scopul racordãrii la contextul sociocultural. Individul uman are astfel şansa de a trãi experienţa autocunoaşterii totale, care îi favorizeazã integrarea justã în societate, comunicarea şi comuniunea cu ceilalţi, deopotrivã.

Cu atât mai mult, iniţiativele de genul celei de la Colegiul Naţional din Iaşi au configuraţia unor experimente al cãror rezultat pozitiv poate susţine noile perspective de dezvoltare a domeniului educaţiei.

Conf. univ. dr. Mina-Maria Rusu
Inspector General MECTS


Prof. univ. dr. Basarab Nicolescu

Prof. univ. dr. Simona Modreanu