Simpozion 2018

În perioada 7-8 iunie 2019
se vor desfãşura activitãţile
Simpozionului Internaţional
"Literatura şi celelalte arte".


Conf. univ. dr. Mina-Maria Rusu

Prof. univ. dr. Basarab Nicolescu

Prof. univ. dr. Stefan Afloroaei

Prof. univ. dr. Simona Modreanu


Notã: Moţiuni simpozion pentru dezbateri

Începãtori
1. Acest parlament considerã imoralã expunerea copiilor la presiunea de a performa.
2. Acest parlament ar înlocui examenul de bacalaureat cu evaluări anuale pe tot parcursul ciclului liceal.

Avasanţi:
1. Acest parlament considerã că presa tipãritã ar trebui desfiinţatã.
2. Acest parlament crede ca ”home schooling” este o alternativă viabilă la învățământul de masă..