Simpozion 2023

În perioada 29 mai - 7 iunie 2023
se vor desfãşura activitãţile
Simpozionului cu participare internaţionalã
"Literatura şi celelalte arte".

Activitãţile Simpozionului Literatura şi celelalte arte continuã.
Textul conferinţei domnului profesor universitar dr. Ştefan Afloroaei, membru corespondent al Academiei Române, text


Conf. univ. dr. Mina-Maria Rusu

Prof. univ. dr. Basarab Nicolescu

Prof. univ. dr. Stefan Afloroaei

Prof. univ. dr. Simona Modreanu


Notã: Moţiuni simpozion pentru dezbateri

Începãtori
- THBT governments should actively discourage consumerist lifestyles

Avasanţi:
- This House Believes That government economic policy should prioritise solving environmental problems over economic growth


Link-uri utile înscriere:

- Dezbateri
- Ars traducendi
- Lingvisticã